Naša proizvodnja

PROFILI ZA SUVU GRADNJU VRHUNSKOG KVALITETA

Gips profili su vrlo popularni u konstrukciji plafona i zidova.
Proizvodnja pocinkovanih profila za spuštene plafone i pregradne zidove izvodi se od pocinkovanog lima (HV) u tri debljine

0.40 mm

0.50 mm

0.60 mm

Kvalitet lima od koga se izrađuju pocinkovani profili za spuštene plafone i pregradne zidove je regulisan standardom DX51D Zn.